Historická lékárna

Historická lékárna byla vybudována v roce 1784 a nachází se v přízemí hlavní budovy, vlevo od hlavního vchodu do areálu a přímo sousedí s kanceláří ředitele nemocnice. Je chráněnou kulturní památkou. Stěny lékárny obklopují vestavěné lékárenské skříně s policemi s asi 270 zásuvkami, členěné pilastry s vyřezávanými rokajemi, završené průběžně profilovanou římsou a vyřezávanými vázami. Lunety a klenby pokrývají figurální kompozice s náměty vyjadřujícími poslání řádu. Ve špaletách oken jsou malované rokaje,úponky a zvonečkové motivy. Současná podoba (obnova stavu z r. 1867) je výsledkem 8 let trvajících restaurátorských prací v letech 2000  – 2008 akademickým malířem a odborným restaurátorem panem Jiřím Látalem z Litomyšle.

Na obnově kulturní památky se finančně podílela kromě Nemocnice Letovice také Nadace Města Letovice a z rozpočtu přispělo i Město Letovice. Do dvou zrestaurovaných skříní byly získány lékárenské dózy s latinskými nápisy a zabroušenými uzávěry od místní občanky paní Olgy Burkoňové.

V současné době má několik využití. Především jako reprezentační místnost, jako místnost pro různá jednání, jako lékařská knihovna a studovna. Komerční využití je vzhledem k povaze objektu vyloučeno.

Komentované prohlídky historické lékárny,  kostela a krypty  zajišťuje MKS – Infocentrum Letovice. Kapacita prohlídky je maximálně 20 osob, proto je nutné si návštěvu předem telefonicky rezervovat na informačním centru, tel: 516 476 790, 739 396 538.

Virtuální prohlídka historické lékárny.