Poskytování sociálních služeb

Od 1.9.2013 začala nemocnice poskytovat sociální služby podle §52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Posláním poskytované pobytové sociální služby v Nemocnici Letovice je zajištění sociální situace klienta, který se s ohledem na svůj zdravotní stav není schopen se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby, není možný návrat do rodinného prostředí, popřípadě zajištění jiné vhodné sociální služby.
Poskytování sociální služby vychází z individuálních potřeb konkrétních klientů, respektuje jejich jedinečnost, jejich základní lidská práva a svobody, důstojnost.
V maximální možné míře se snaží o sociální začleňování klientů a udržování přirozených sociálních kontaktů.

Cílovou skupinou služby jsou:

  • osoby s chronickým onemocněním
  • osoby s jiným zdravotním postižením
  • osoby s kombinovaným postižením
  • osoby se zdravotním postižením
  • senioři

Věková struktura uživatelů sociální služby:

  • mladí dospělí (19 – 26 let)
  • dospělí (27 – 64 let)
  • mladší senioři (65 – 80 let)
  • starší senioři (nad 80 let)

Služby neposkytujeme osobám, které nebyly před zahájením poskytování sociální služby hospitalizovány v Nemocnici Letovice.