Dobrovolní spolupracovníci v Nemocnici Letovice

V posledních letech se v některých nemocnicích v naší zemi (onkologie, dětská oddělení nemocnic, zařízení následné péče) úspěšně rozvíjí dobrovolnické hnutí. Dobrovolníci docházejí také do hospiců v celé naší republice, v cizině jsou tyto trendy již dlouhodobě zavedeny. Cílem dobrovolnického hnutí je větší otevření zdravotnických zařízení vůči veřejnosti, pomocí laiků z mimonemocničního prostředí zpříjemnit pobyt v nemocnici osobám, které se hůře adaptují na mimořádnou situaci, což jsou převážně děti a opuštění starší lidé. Dobrovolní spolupracovníci ve svém volném čase navštěvují nemocné v nemocnici, mluví s nemocnými, případně jim pomáhají zajistit různé osobní potřeby, mohou nemocným předčítat knihy, noviny, zajistit procházku ven do nemocniční zahrady. Jedná se o kontakt člověka s člověkem, který je dobrovolný, pomůže nemocnému se otevřít, případně si i postěžovat, nejedná se o vztah podřízenosti, jako je to se zdravotníky. Nejdůležitější je, že každý tento spolupracovník může poskytovat služby nemocným podle svých možností a schopností. Vše je ale nutno konzultovat s ošetřujícím personálem. Nesmíme také zapomenout na fakt, že mezi námi existují lidé plni lásky a touhy pomoci, ale třeba se stydí aktivně vyhledávat vztahy s lidmi ze svého okolí nebo sami nemají rodinu, se kterou by se kontaktovali. Proto možnost pomoci potřebným v nemocnici může paradoxně pomoci i dobrovolníkovi v naplnění jeho života.

Nemocnice Letovice oslovila veřejnost pomocí regionálních novin před 4 roky, okamžitě se nám přihlásily tři ženy, které začaly docházet za našimi pacienty. V prvním roce jsme měli postupně až 7 dobrovolných spolupracovníků. V současnosti k nám pravidelně docházejí dvě ženy. Chtěli bychom, aby si do našeho zařízení našly cestu i školy a školky se svými kulturními programy hlavně kolem velkých svátků. Zatím k nám docházejí pravidelně středoškoláci z Letovic, hlavně studenti Biskupského gymnázia Letovice a žáci pana ing. Hakla z letovické umělecké školy, našim pacientům byly zazpívat také děti ze školky U dvou sluníček pod vedením paní Lujkové. Poslední dva roky spolupracujeme s Novým sdružením zdravotně postižených Letovice, kteří s námi před rokem zorganizovali pro naše klienty hudební odpoledne, pravidelně k nám 20-30 členů této neziskové organizace přichází na velikonoční pomlázku a mikulášskou nadílku.

Pokud bude mít i nadále někdo zájem spolupracovat s námi při péči o nemocné v naší nemocnici, je možno:

  • dojít do nemocnice v pracovní dny do 15.30 hodin a nahlásit se na vrátnici,
  • napsat na adresu Nemocnice Letovice, Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice, 
  • zatelefonovat na číslo 601 392 912
  • kontaktní osoba: Ilona Koudelková – koordinátorka dobrovolníků
  • napsat na e-mail: