Vnitřní řád

Tento dokument je závazný pro všechny pacienty a stanovuje podmínky pobytu v Nemocnici Letovice, příspěvkové organizaci Jihomoravského kraje.

 1. Při přijetí do nemocnice převezme vaše prádlo a šatstvo sanitářka, která se postará o jeho uložení. Obdržíte ústavní prádlo. Doporučujeme vám, abyste dali k úschově i větší peněžní obnosy a jiné cenné věci, jinak nebudete moci uplatňovat nárok na úhradu případných ztrát.
 1. Při přijetí do nemocnice upozorněte lékaře na Vámi donesené léky.  Bez souhlasu lékaře nelze užívat žádné léky.
 1. Pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem, má právo s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav na doprovod a přítomnost psa u sebe, pokud nebudou porušována práva ostatních pacientů a pokud to provozní podmínky nemocnice umožní.  Pro využití tohoto práva je nutná předběžná individuální domluva a povolení ředitele nemocnice.
 1. S případnými dotazy či problémy se obracejte na ošetřující sestru nebo ošetřujícího lékaře. V závažné věci máte právo se obrátit na ředitele nemocnice. Stížnosti a připomínky můžete sdělit ústně, písemně, elektronicky, případně anonymně do schránek umístěných mezi odděleními.
 1. Výměna ložního prádla se provádí nejméně 1x za týden, jinak dle potřeby.
 1. Stravu a dietu vám určuje výhradně lékař. Je proto ve vašem zájmu, abyste porušováním dietních předpisů nenarušili průběh léčení a je třeba, aby tuto okolnost respektovali i vaši příbuzní, kteří vám nosí potraviny z domova. Hlavní jídla se pacientům v nemocnici podávají v těchto časových termínech:

snídaně                 07.30 hod

        svačina                 10.00 hod

        oběd                     12.00 hod

        svačina                 15.00 hod

        večeře                  17.00 hod

         druhá večeře         20.00 hod

 1. Doba nočního klidu je stanovena od 22.00 hod do 6.45 hod. V této době je nutné dodržovat naprostý klid.
 1. K uspokojování vašich kulturních potřeb slouží poslech rozhlasu a televize, půjčování knih a DVD z ústavní knihovny. Při poslechu má být vyloučen rušivý vliv na pacienty, jejichž stav vyžaduje klid.
 1. Pro připojení k WIFI síti kontaktujte zdravotnický personál, který vám poskytne bližší informace. Více v interním dokumentu „S316 Internet – všeobecné podmínky poskytování připojení, který  je k dispozici na nástěnce na chodbě každého oddělení.
 1. Pokud nemáte omezeny vycházky, je možné využívat vyhrazené prostory zahrady. Vždy o vašem odchodu z oddělení musíte informovat ošetřující sestru. Není dovoleno vzdalovat se z prostoru nemocnice. V mimořádných případech požádejte o povolení ošetřujícího lékaře nebo ředitele nemocnice.
 1. Návštěvy nemocných jsou povoleny denně. Doporučujeme využívat dobu od 13.00 hod do 18.00 hod.
 1. Nemocnice je výukovým pracovištěm pro vzdělávání budoucích zdravotnických pracovníků. Tito studenti a jejich pedagogický dozor  mohou být součástí zdravotnického týmu, který o Vás bude pečovat pod přímým dohledem odborného zdravotnického pracovníka.
 1. Informace o zdravotním stavu pacientů podává ošetřující lékař, zpravidla v době návštěv.
 1. Pacient je informován o změně a vývoji svého zdravotního stavu při  lékařské vizitě na pokoji, pokud z provozních důvodů nelze zvolit jiný způsob.
 1.  Ke zvýšení bezpečnosti pacientů je na pokojích používán kamerový  systém „bez záznamu“.
 1.  Kouření, pití alkoholických nápojů a užívání omamných látek je  v prostorách nemocnice zakázáno. Na základě rozhodnutí  ošetřujícího lékaře jste povinen/a podrobit se vyšetření za účelem prokázání, zda jste pod vlivem alkoholu nebo návykových látek.
 1. Během hospitalizace v nemocnici máte možnost užívat své vlastní elektrické spotřebiče (telefon, nabíječka, holicí strojek, vysoušeč vlasů, rádio, televize, notebook apod.). Tyto elektrické spotřebiče musejí být bez závad a ve stavu, který umožňuje jejich bezpečné užívání. Pacient je odpovědný za případné škody vzniklé v souvislosti s provozem těchto spotřebičů, včetně újmy na zdraví způsobené jejich nesprávnou funkcí.

V Letovicích 01.04.2021