REHABILITACE - LŮŽKOVÁ PÉČE

Hospitalizovaným pacientům poskytujeme komplexní služby v oblasti léčebné rehabilitace a fyzikální terapie. Využíváme léčebnou tělesnou výchovu, míčkování, měkké a mobilizační techniky, techniky na neurofyziologickém podkladě, techniky spirální stabilizace, nácvik ideomotoriky a další.

Pracujeme se širokou škálou rehabilitačních pomůcek pro obnovení jemné motoriky, zlepšení mobility a pohybové koordinace, postury.

Rehabilitace probíhá  v tělocvičnách na lůžkových odděleních C a E. Každé nadzemní patro má vlastní tělocvičnu, což velmi usnadňuje péči o pacienty s pohybovými poruchami.

Rehabilitační oddělení je vybaveno:

 • rotopedem
 • motomedem Thera Trainer
 • motomedem VIVA
 • kolenní dlahou OPTIFLEX
 • neuroterapeutickým přístrojem s nestabilní plošinou POSTUROMED
 • posilovacími stroji CURAMOTION EXER
 • bradlovým chodníkem pro nácvik chůze

Dále využíváme pracovnu elektroléčby, kde jsou prováděny vyšetřovací metody a aplikována fyzikální terapie:

 • rašelinový nosič tepla, termopacky
 • bioptronová lampa ZEPTER
 • víceúčelový elektroléčebný přístroj SOLEO SonoStim s vakuovou jednotkou
 • magnetoterapie BIOMAG

Je pro nás velmi důležité získání maximální možné míry mobility, samostatnosti a soběstačnosti našich pacientů v rámci krátkodobých i dlouhodobých rehabilitačních programů.