Rehabilitace - lůžková péče

 

Hospitalizovaným pacientům poskytujeme komplexní služby v oblasti léčebné rehabilitace a fyzikální terapie. Využíváme léčebnou tělesnou výchovu, míčkování, měkké a mobilizační techniky, techniky na neurofyziologickém podkladě, techniky spirální stabilizace, nácvik ideomotoriky a další.

Pracujeme se širokou škálou rehabilitačních pomůcek pro obnovení jemné motoriky, zlepšení mobility a pohybové koordinace, postury.

Rehabilitace probíhá  v tělocvičnách na lůžkových odděleních C a E. Každé nadzemní patro má vlastní tělocvičnu, což velmi usnadňuje péči o pacienty s pohybovými poruchami.

V tělocvičně pro oddělení C a D je instalován snadno ovladatelný závěsný systém RedCord sloužící jak k diagnostice, tak k léčbě pohybového aparátu.

Rehabilitační oddělení je vybaveno:

 • rotopedem
 • motomedem Thera Trainer
 • motomedem VIVA
 • kolenní dlahou OPTIFLEX
 • neuroterapeutickým přístrojem s nestabilní plošinou POSTUROMED
 • posilovacími stroji CURAMOTION EXER

Dále využíváme pracovnu elektroléčby, kde jsou prováděny vyšetřovací metody a aplikována fyzikální terapie:

 • rašelinový nosič tepla, termopacky
 • bioptronová lampa ZEPTER
 • víceúčelový elektroléčebný přístroj SOLEO SonoStim s vakuovou jednotkou
 • magnetoterapie BIOMAG
 • biorezonanční přístroj BICOM

Je pro nás velmi důležité získání maximální možné míry mobility, samostatnosti a soběstačnosti našich pacientů v rámci krátkodobých i dlouhodobých rehabilitačních programů.

Fyzioterapeuti:

 • Marcela Čadová
 • Michal Novotný
 • Danuše Ševčáková
 • Zdena Šmerdová
 • Alena Vaňková

Vedoucí fyzioterapeut:

Mgr. Kateřina Jordánková

Konzultační hodiny:

Pátek 15.00 – 17.00 hod osobně v pracovně rehabilitace /odd. E/

nebo na tel. 724 384 797