Zdravotní péče

Léčebně preventivní péče

Nemocnice Letovice je léčebna dlouhodobě nemocných, která poskytuje lůžkovou následnou péči, péči poradenskou, ošetřovatelskou, diagnostickou, preventivní, rehabilitační a léčebnou. Celkový počet lůžek je 134 na 5 ošetřovacích jednotkách. V nemocnici je rehabilitační pracoviště – tělocvična a místnost pro fyzikální terapii pro potřeby hospitalizovaných pacientů, kde pracuje 5 kvalifikovaných rehabilitačních pracovniků. Nemocnice provozuje RTG pracoviště, které provádí výkony pro pacienty nemocnice v rámci ošetřovacího dne. Nemocnice zajišťuje odbornou praxi studentů středních zdravotnických škol, studentů z lékařských a jiných fakult. Ambulantní péči a komplement nemocnice neprovozuje. Zdravotně sociální pracovnice zajišťují pro pacienty nemocnice sociální služby.

Ústavní pohotovostní služba

Pohotovostní služba je zajišťována převážně kmenovými lékaři. Na základě dohod o pracovní činnosti se na zajištění ústavních pohotovostních služeb podílejí externí spolupracovníci. Vždy je na pracovišti přítomen 1 lékař v době od 15.30 do 7.00 hod. ve všedních dnech, ve dnech pracovního klidu a ve státních svátcích od 7.00 do 7.00 hod. následujícího dne.

Laboratorní a další služby

Laboratorní služby a veškeré služby komplementu a odborná konzilia jsou zajištěny zdravotnickými zařízeními okresu Blansko – nemocnice Boskovice, nemocnice Blansko, ambulantní specialisté. Jedná se o tyto služby: laboratoř biochemická, hematologická, mikrobiologická, patologie, některá RTG vyšetření, sonografie, CT, traumatologie, ortopedie, chirurgie – nemocnice Boskovice. V oboru nukleární medicína – nemocnice Blansko. Některé konziliární služby v oborech ortopedie, urologie, gynekologie, psychiatrie, oční a ORL, dermatovenerologie, stomatologie jsou zajišťovány privátními lékaři podle aktuální potřeby zařízení.

Lékařská služba první pomoci na okrese Blansko

Nemocnice Letovice neposkytuje lékařskou službu první pomoci. Tuto službu zajišťuje Nemocnice Boskovice.

Boskovicko – zajišťuje Nemocnice Boskovice

LSPP pro dospělé: všední dny 17.00 – 22.00 hod.; so, ne, svátky 08.00 – 20.00 hod.
LSPP pro děti a dorost: so, ne, svátky 08.00 – 20.00 hod.
Lékárenská pohotovostní služba: současně s oběma LSSP v Nemocnici Boskovice
Zubní pohotovost: so, ne, svátky 08.00 – 13.00 hod. v ordinacích lékařů dle rozpisu
Telefon – ústředna: 516 491 111

Blanensko – zajišťuje Nemocnice Blansko

LSPP pro dospělé: všední dny 17.00 – 22.00 hod.; so, ne, svátky 08.00 – 20.00 hod.
LSPP pro děti a dorost: není, pouze v Boskovicích
Lékárenská pohotovostní služba: současně s LSSP pro dospělé v Nemocnici Blansko
Zubní pohotovost:  so, ne, svátky 08.00 – 12.00 hod v ordinacích lékařů dle rozpisu
Telefon – ústředna: 516 838 111

Zubní pohotovost mimo výše uvedené je zajištěna v Brně, Úrazová nemocnice, Ponávka 6, tel.č. 545 538 111 ve všední dny od 17.00 – 7.00 hod, v SO, NE a ve svátky nepřetržitě 24 hodin.