Kamerový systém

Kamerový systém je provozován na základě souhlasu ÚOOÚ, objekt je označen tabulkami upozorňujícími na kamerový systém se záznamem. Doba uložení záznamu je cca  14 dnů. Systém zajišťuje ochranu majetku a bezpečí pacientů a zaměstnanců nemocnice