Ambulance

Interní ambulance

Ordinační hodiny: 

Pondělí  6:30 - 7:30 hod - sestra odběry

Čtvrtek  6:30 - 14:30  hod (odběry i lékař)

MUDr. Heincová Hana

Tel. kontakt:  516 426 108; sestra:  516 426 124

Urologická ambulance

Ordinační hodiny: Čtvrtek 7:00 – 11:00 hod
Lékař: MUDr. Rastislav Šušol      tel. kontakt: 516 426 114
Sestra: Jitka Pešlová

Gynekologie

Ordinační hodiny: Pondělí 08:00 – 15:00 hod
                              Středa  15:00 -  17.00 hod
                              Pátek    08:00 – 12:00 hod   

Lékař: MUDr. Lucie Barošová         tel. kontakt: 516 426 114
Sestra: Dagmar Kotoučková

Klinická logopedie

Ordinační hodiny: Úterý 7:00 – 14:00 hod
Logopedka: Mgr. Ivona Vitouchová    tel. kontakt: 516 426 108, 607 732 406

Ortopedie

Ordinační hodiny: Úterý 8:00 – 13:00 hod
Lékař: MUDr. Milan Kovanda, Ph.D.     tel. kontakt: 516 426 114
Sestry: Jitka Jančová, Ludmila Winklerová

Rehabilitační ambulance

Ordinační hodiny: Pátek  7:30 – 11:30 a od 12:00 – 15:30 hod.
Lékař: MUDr. Nikola Bárková    tel. kontakt: 516 426 108; MUDr. Dvořáková Jindřiška 

Pacienti si musí donést doporučení k vyšetření na rehabilitaci od praktického či jiného lékaře. Objednání k lékařce v ordinačních hodinách rehabilitace. Pokud pacient přijde mimo objednání, počká na ošetření.

Rehabilitace pro veřejnost

Rehacentrum Letovice s.r.o. – cvičení fyzioterapeuta

Objednání na číslech: 605 298 418; 516 426 107

Nefrologie

Ordinační hodiny: Pátek 7:00 – 15:00 hod (1x měsíčně sudý týden dle objednání)
Lékař: MUDr. Brabcová,  tel. kontakt: 516 426 114

Ambulance ultrazvukové diagnostiky

Lékař: MUDr. Zdeněk Malaska    

Objednávky na www.ultrazvukletovice.cz nebo telefonicky na čísle 602 796 503