Rozpočet

V souladu se zák.č.23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a zák.č.24/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti, Nemocnici Letovice, příspěvkové organizaci, vznikla povinnost zveřejnit:

  • návrh rozpočtu a návrh střednědobého výhledu  rozpočtu
  • informaci o schváleném rozpočtu předcházejícího roku a o očekávaném nebo skutečném plnění rozpočtu za předcházející rok
  • schválený rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu  

Tato povinnost je plněna v souladu s § 28a zák.č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele  https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=39408&TypeID=12