Akce v nemocnici

Ve čtvrtek 29.06.2023 jsme za účasti hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha slavnostně otevřeli rekonstruovaná lůžková oddělení B a C. Akce si vyžádala celkové náklady 35 mil. Kč, z toho příspěvek od zřizovatele, Jihomoravského kraje, činil 28 mil Kč.
 
Současně po 14 letech ukončila své působení ve funkci ředitelky nemocnice MUDr. Drahoslava Královcová. Nadále bude pracovat jako lékařka a garant pro mladé lékaře. Ve funkci ředitelky nemocnice ji s účinností od 1. 7. 2023 nahradí Ing. Lucie Bousková, dosavadní vedoucí ekonomicko – technického úseku Nemocnice Letovice.
 

Od 22.05.2023 v přízemí hlavní budovy vystavuje své obrazy malířka Zdeňka Hošková. Vidět je můžete každý všední den od 7 do 18 hodin (o víkendu od 10 do 18 hod).

1

2

s Novým sdružením zdravotně postižených v Letovicích 

 

 

Dovolujeme si pozvat širokou veřejnost k návštěvě přízemí hlavní budovy nemocnice, kde probíhá výstavka výtvarných prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Letovice pod vedením Jany Podškubkové a Jany Hejlové, a to v pracovní dny od 7.00-18.30 hod a o víkendech od 10.00-18.30 hod.

Reportéři zpravodajského serveru Voxpot od začátku války na Ukrajině informují z přední linie. Po Senátu ČR, letovickém festivalu Bigy Festu máte možnost shlédnout výstavu válečných fotografií v přízemí hlavní budovy Nemocnice Letovice, a to do poloviny června 2022.

image

Ředitelka nemocnice MUDr. Drahoslava Královcová společně s hejtmanem Jihomoravského kraje JUDr. Bohumilem Šimkem slavnostně otevřeli ve zrekonstruovaných prostorách budovy nemocnice zcela nové lůžkové oddělení E  pro  poskytování pobytových sociálních služeb (10 lůžek), čímž dojde ke zkvalitnění péče zejména o seniory, kteří nemohou pobývat ve vlastním domácím prostředí, je u nich ukončena nutná zdravotní péče, ale pro nedostatečnou kapacitu nemohou být umístěni ve stávajících pobytových sociálních zařízeních. 

DSC 7549

DSC 7621 

s Novým sdružením zdravotně postižených v Letovicích 2019

1

 

2

 

 

Dne 29.4.2019 předali zástupci PaLety Letovice ergoterapeutické pomůcky pro pacienty naší nemocnice nakoupené z výtěžku  letošního Barevného plesu (2019).

paleta pomucky

8.3. 2018 jako každý rok členové místní organizace ČSSD v Letovicích předali všem pacientkám kytičku u příležitosti svátku žen.

mdz 2018   mdz 2018 2

Žáci letovické ZUŠ nás potěšili svým vystoupením v rámci celostátního happeningu :-)

Letošní předávání růží ženám pacientkám i ženám zaměstnankyním poslancem  p. Lubomírem Toufarem (ČSSD).

 


 

Výtěžek z letošního Barevného plesu (2017) byl určen na nákup ergoterapeutických pomůcek pro Nemocnici Letovice. Paleto děkujeme!

2  3 1


 

Od roku 1999 probíhá po jednotlivých etapách nutná rekonstrukce v areálu především hlavní budovy Nemocnice Letovice spočívající v odstraňování nevyhovujícího, případně havarijního stavu objektu a zařízení. Objekt je památkově chráněn, jedná se o bývalý klášter z konce 18. století.

 

Při příležitosti oslav Mezinárodního dne žen navštívili již tradičně s růžičkou v ruce všechny pacientky  a zaměstnankyně zástupci ČSSD, jmenovitě předsedkyně  místní organizace Letovice Daniela Ottová a předseda okresní organizace a starosta města Blanska Mgr. Ivo Polák. 

 

 

Fotografie z otevření zahrady, které se konalo 22.9.2015 si můžete prohlédnout v článku.

Nemocnice Letovice, příspěvková organizace Jihomoravského kraje je od dubna letošního roku akreditovaným zdravotnickým zařízením. Podařilo se jí získat Certifikát kvality a bezpečí, který je jasným důkazem, že toto krajské zdravotnické zařízení disponuje profesionály ve svých oborech a že je snahou všech zaměstnanců nemocnice zvyšování kvality péče o pacienty a zajištění bezpečného prostředí pro pacienty i zaměstnance.

Hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb provedla Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví, s.r.o. 30. dubna 2015. Slavnostní předání certifikátu se uskutečnilo 22.9.2015 za účasti RNDr. Renaty Podstatové, zástupkyně společnosti, která provedla šetření a hodnocení.

Velikonoce jsou svátky jara, víry a tradic. Věřící si připomínají cestu Ježíše Krista a jeho vzkříšení. Křesťané Velikonoce slaví po prvním jarním úplňku. Letos tyto svátky připadají na konec dubna, když pěkné a příjemné předvelikonoční počasí potvrdilo, že jaro bývá nejhezčím a nejpříjemnějším ročním obdobím, kdy se vše po dlouhé zimě probouzí. První svátky v roce přinášejí vůni života.