Ve čtvrtek 29.06.2023 jsme za účasti hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha slavnostně otevřeli rekonstruovaná lůžková oddělení B a C. Akce si vyžádala celkové náklady 35 mil. Kč, z toho příspěvek od zřizovatele, Jihomoravského kraje, činil 28 mil Kč.
 
Současně po 14 letech ukončila své působení ve funkci ředitelky nemocnice MUDr. Drahoslava Královcová. Nadále bude pracovat jako lékařka a garant pro mladé lékaře. Ve funkci ředitelky nemocnice ji s účinností od 1. 7. 2023 nahradí Ing. Lucie Bousková, dosavadní vedoucí ekonomicko – technického úseku Nemocnice Letovice.