s Novým sdružením zdravotně postižených v Letovicích