Praní a žehlení prádla

Středisko prádelna zajišťuje celoročně praní a žehlení prádla pro potřeby organizace, zajišťuje vedení různé evidence pro kalkulaci hlavní a hospodářské činnosti. Za účelem efektivnějšího využití zařízení a zaměstnanců prádelny je střediskem zajišťováno praní cizím. Praní pro cizí činí 7,88 %.

Vedoucí prádelny: Ivana Širůčková, telefon: 516 426 126