Od roku 1999 probíhá po jednotlivých etapách nutná rekonstrukce v areálu především hlavní budovy Nemocnice Letovice spočívající v odstraňování nevyhovujícího, případně havarijního stavu objektu a zařízení. Objekt je památkově chráněn, jedná se o bývalý klášter z konce 18. století.

 

Nemocnici Letovice, příspěvkovou organizaci zřizuje Jihomoravský kraj.

V úterý 4.10.2016 bylo slavnostně předáno do užívání nově vybudované zázemí pro lékaře a zdravotnický personál, které vzniklo vestavbou do nevyužívané části půdního prostoru 3. podlaží a současně došlo k vybudování 5 nových pokojů se  14 lůžky pro pacienty, včetně sociálního zázemí  a vybudování nové pracovny  pro sestry oddělení C.

Slavnostní chvíle byli přítomni hejtman JMK Michal Hašek, představitelé místní samosprávy, ředitelé nemocnic a sociálních zařízení JMK atd.

Akce byla financována Jihomoravským krajem dotací ve výši 9,7 mil Kč.

Pro lepší komfort pacientů budou pokoje vybaveny novými elektrickými polohovatelnými postelemi, které nemocnice od zřizovatele obdrží zdarma, jedná se o celkem 25 postelí za 870 tis. Kč.

Generálním dodavatelem stavby byla firma SULKOM s.r.o. Knínice, která veškeré práce zvládla za 3 měsíce, a to za plného provozu oddělení.

Setkání všech bylo zpestřeno prohlídkou v loňském roce revitalizované zahrady, kde bylo přes léto trvale instalováno 7 pískovcových soch, které byly vytvořeny v rámci mezinárodního sochařského sympozia v roce 2006 a přechodně byly umístěny v Nemocnici Ivančice. Sochy jsou majetkem Petřivalského nadace z Brna. Nemocnice obdržela dotaci ve výši 200 tis. Kč na očištění, restaurování soch a na vybudování betonových soklů a na jejich přemístění do zahrady. Sochy jsou ukázkou  sochařského umění na přelomu 20. – 21. století.

Zahrada je volně přístupná jak pacientům a jejich rodinám, tak i  široké veřejnosti.

MUDr. Drahoslava Královcová

ředitelka nemocnice