Nemocnice Letovice, příspěvková organizace Jihomoravského kraje je od dubna letošního roku akreditovaným zdravotnickým zařízením. Podařilo se jí získat Certifikát kvality a bezpečí, který je jasným důkazem, že toto krajské zdravotnické zařízení disponuje profesionály ve svých oborech a že je snahou všech zaměstnanců nemocnice zvyšování kvality péče o pacienty a zajištění bezpečného prostředí pro pacienty i zaměstnance.

Hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb provedla Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví, s.r.o. 30. dubna 2015. Slavnostní předání certifikátu se uskutečnilo 22.9.2015 za účasti RNDr. Renaty Podstatové, zástupkyně společnosti, která provedla šetření a hodnocení.

MUDr. Drahoslava Královcová, ředitelka Nemocnice Letovice upřesňuje: „Práce na získání Certifikátu kvality a bezpečí byla pro všechny zaměstnance nemocnice velmi náročná. Zúročili jsme několikaleté úsilí o zvyšování kvality a bezpečí námi poskytovaných služeb, nastolili jsme v nemocnici potřebné řídící procesy a vše zavedli do praxe. Veškerý personál nemocnice se aktivně zapojil jak do přípravy, tak i do realizace. Jsem hrdá na to, že naše malá nemocnice, která má více než 250-ti letou historii, může pacientům nabídnout kvalitní a bezpečné služby. Děkuji auditorské firmě za její přístup k nám a za cenné podněty a rady, které využijeme v budoucnu k dalšímu rozvoji činnosti nemocnice“.

Během léta finišovaly práce na revitalizaci zahrady nemocnice v hodnotě 6,8 mil Kč. Dotace ze Státního fondu životního prostředí pokryla 3,9 mil Kč, zřizovatel Jihomoravský kraj přispěl částkou 2,4 mil Kč a z vlastních zdrojů nemocnice bylo financováno 0,5 mil Kč.

A právě obě akce přivedly náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Marka Šlapala 22. září 2015 do Letovic. Společně s členem rady Jihomoravského kraje Mgr. Václavem Božkem, CSc. byli účastníky slavnostního předání Certifikátu kvality a bezpečí ředitelce Nemocnice Letovice MUDr. Drahoslavě Královcové a současně spolu s ní předali revitalizovanou nemocniční zahradu k užívání jak pacientům nemocnice, tak i široké veřejnosti.

Celá článek byl publikován v Listy regionu.