Informace pro občany v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru

(SARS-CoV-2) způsobující onemocnění COVID-19

Onemocnění koronavirem je možné předpokládat u osob, které kromě klinických příznaků (horečka, kašel, dušnost) splňují také epidemiologická kritéria – tzn. má pozitivní cestovatelskou anamnézu (byl v ohnisku nákazy v dané oblasti) nebo byl v přímém kontaktu s osobou, u které byla potvrzena nákaza koronavirem, a to maximálně 14 dní před projevem příznaků.

Pokud obě uvedené podmínky splňujete – tedy příznaky a pobyt v ohnisku nákazy nebo přímo kontakt s nakaženou osobou

 • kontaktujte svého praktického lékaře
 • případně volejte Krajskou hygienickou stanici 606 039 515
 • pro případné dotazy lze využít i nonstop informační linku Státního zdravotního ústavu 724 810 106.

 

Přenos koronaviru

Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po déletrvajícím úzkém kontaktu

(společná domácnost, kancelář). Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, další cestou přenosu je kontaktem s kontaminovanými předměty. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest. Inkubační doba 2 –14 dní.

Nejohroženější skupiny obyvatel

Mezi ohrožené skupiny patří zejména senioři, dětské skupiny, chronicky nemocní či osoby s oslabenou imunitou.

Ochrana

Důležité je postupovat tak, jak při klasickém respiračním onemocnění v aktuálním chřipkovém období:

 • vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní
 • dodržovat základní hygienická pravidla, navýšení hygieny rukou
 • nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí
 • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla

           respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe

           jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa    

           paží/rukávem, nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál)

 • samozřejmě i zdravotníci sami by se měli chránit, jelikož jsou to právě oni, kteří přicházejí s pacienty nejvíce do styku.

Léčba

Pro infekci COVID-19 není doporučena žádná specifická antivirová léčba. Lidé

infikovaní tímto virem by měli zahájit podpůrnou léčbu, zmírňující příznaky této

infekce. K podpůrné léčbě se využívají běžně dostupné léky.

Upozornění pro ty, kteří cestují

 • pokud se u někoho před či během letu objeví příznaky respiračního onemocnění, měl by okamžitě informovat palubní personál
 • na letišti mohou lidé kontaktovat stálou lékařskou službu
 • pokud jsme z cest již doma a máme podezření na respirační onemocnění, je třeba neprodleně kontaktovat svého lékaře.

Informace o vývoji situace ve výskytu akutních respiračních infekcí a chřipky

v Jihomoravském kraji jsou pravidelně aktualizovány na webových stránkách:

AKTUALIZACE ZE DNE 3.3.2020

Viz příloha.