Informace, jak s námi elektronicky komunikovat

Jak dokumenty posílat

Dokumenty v digitální podobě přijímáme pouze prostřednictvím těchto periferií:

• E-mailová adresa:
• Datová schránka: ndbk6kj
• USB Flash disk – podatelna nebo sekretariát ředitelky
• CD nebo DVD disk – podatelna nebo sekretariát ředitelky

Jaké formáty dokumentů lze použít

Přijímané datové formáty dokumentů v digitální podobě:

• Celková velikost příchozí zprávy zasílané pomocí e-mailu je omezena na 20 MB
• Textové a kombinované textové a obrazové dokumenty statické – PDF
• Obrazové dokumenty statické – JPEG nebo PNG
• Obrazové dokumenty dynamické – AVI komprimované a kódované dle MPEG-2
• Zvukové dokumenty – MP3 komprimované a kódované dle MPEG-2
• Databázové dokumenty XML

Postup u chybného formátu zprávy, infikaci zprávy virem, apod.:

V případě, že zpráva nebude z technických důvodů čitelná (např. porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem a podobně), bude nepřijetí neprodleně sděleno odesílateli zasláním datové zprávy s vysvětlením příčiny nepřijetí.